Site Overlay

behaviorální, neurofyziologické a evoluční pohledy na unihemispheric sleep

několik zvířat zmírňuje základní konflikt mezi spánkem a bdělostí zapojením do unihemispheric sleep, což je jedinečný stav, během kterého jedna mozková hemisféra spí, zatímco druhá zůstává vzhůru. U savců je unihemispherický spánek omezen na vodní druhy (kytovci ,tuleni ušatí a kapustňáci). Na rozdíl od savců je unihemispherický spánek rozšířen u ptáků a může se vyskytovat i u plazů. Unihemispheric spánek umožňuje vynoření dýchat u vodních savců a detekci predátorů u ptáků. Navzdory zjevné užitečnosti v tom, že je schopen spát unihemispherically, velmi málo savců spí tímto způsobem. To je obzvláště zajímavé, protože předkové plazů savcům mohli spát unihemisphericky. Relativní nepřítomnost unihemispherického spánku u savců naznačuje, že existuje kompromis mezi unihemispherickým spánkem a dalšími adaptivními mozkovými funkcemi, ke kterým dochází během spánku nebo bdění. Výhody spánku unihemispherically převažují pouze za extrémních okolností, jako je spánek na moři. Nakonec větší pochopení důvodů malého unihemispherického spánku u savců slibuje, že poskytne vhled do funkcí spánku obecně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.