Site Overlay

jak bojovat za mé nerovnoměrně jhem manželství

sdílení je péče!

pochybovala jste někdy o víře svého manžela? Zpochybnil jeho spásu? Přemýšlel, proč se zdá, že uvízl v určitých duchovních záležitostech? Prosil Boha, aby z něj vyrostl muž autentické víry, který žije podle svého povolání duchovního vůdce vašeho domova? Dnes stojíme společně, abychom bojovali za jednotu v našem manželství, ať už jste v obtížné sezóně nebo se urážlivě připravujete na další obtížnou sezónu. Těžištěm našeho dnešního boje je nerovnoměrně spřažené manželství.

žít v nerovnoměrně spřaženém manželství je těžké ve všech směrech, ale v průběhu let jsem se naučil bojovat na třech frontách, abych získal skutečná vítězství. To je moje strategie: bránit mé myšlenky stojí v modlitbě použijte slova potvrzení kliknutím Tweet

co je nerovnoměrně jhem manželství?

pokud jste se někdy zeptali: „Co je nerovnoměrně jhem manželství?“je pravděpodobné, že jste v jednom.

být nerovnoměrně jhem znamená být odlišný v tom, čemu věříte. Zní to jednoduše? A kdo nemá rozdíly ve víře od svého manžela? Problém se stává vážným, když se vaše základní přesvědčení a hodnoty liší. Podívejme se blíže.

Co Říká Bůh O Tom, Že Je Stejně Jhem?

při pohledu na nerovnoměrně jhem verš v Písmu můžeme vidět, co Bůh říká o této otázce.

„nebuďte nerovnoměrně spřaženi s nevěřícími. Pro jaké partnerství má spravedlnost s bezpráví? Nebo jaké Společenství má světlo s temnotou?“1 Korintským 6:14

to je velmi jasné. Nemáme být blízko nevěřícím. To neznamená, že bychom neměli znát nevěřící nebo být kolem nich, pouze to, že by neměli být tím, komu jsme blízcí.

 • ne jako nejlepší přítel nebo blízký přítel.
 • ne jako někdo, na koho se obracíte o radu.
 • to by znamenalo, že ani v manželství.

tento verš nebo pasáž nehovoří o nerovnoměrně spřaženém manželství, ale Bůh mluví k manželství později a my se na to také podíváme.

ženatý s nevěřícím písmem

„…má-li nějaký bratr nevěřící manželku a ona s ním souhlasí, nesmí se s ní rozvést. A žena, která má nevěřícího manžela, a on souhlasí s tím, aby s ní žil, nesmí poslat svého manžela pryč.

neboť nevěřící manžel je posvěcen skrze svou ženu a nevěřící manželka je posvěcena skrze svého věřícího manžela;

Pokud však nevěřící odejde, nechte ho odejít; bratr nebo sestra není v takových případech v otroctví, ale Bůh nás povolal k míru. Jak víš, ó ženo, zda zachráníš svého manžela? Nebo jak víte, Ó manželi, zda zachráníte svou ženu?“1 Korintským 7: 12-16 NASB

vidíme zde, že Bůh nezakazuje manželství s nevěřícím, ale může to být tak těžké, že za to rozdává, což je tak vzácné. Proto buďte opatrní, když přemýšlíte o vstupu do nerovnoměrně spřaženého manželství!

 • pokud váš manžel, který nevěří, chce svobodně je osvobodit, říká.
 • pokud váš manžel chce zůstat a pracovat na manželství, zůstat a pracovat na Manželství Podívejte se, jaké velké věci může Bůh udělat!

Mohou Nerovnoměrně Jhem Vztahy Fungovat?

než půjdeme dál, pojďme si ujasnit, jaké to je být v duchovně nerovném manželství. Může to být jedna z několika věcí:

 1. jeden z manželů byl zachráněn a druhý nebyl, když se vzali.
 2. oba manželé byli v manželství ztraceni, ale jeden byl zachráněn poté, co druhý ne.
 3. oba manželé byli spaseni v manželství a jeden odpadl od Boha.
 4. jeden z manželů je zralejší nebo silnější ve své víře než druhý.
  • vrátím se k tomu za chvíli.

v duchovně nerovném manželství, jedna osoba pevně věří, zatímco druhá ne. Bez ohledu na to, jak v této situaci skončili, je to těžké, protože silná víra vede k velmi protikulturnímu životu. Nerovnoměrně spřažené manželství může způsobit nejednotu v manželství velmi hlubokým způsobem!

 jak bojovat za mé nerovnoměrně jhem manželství PinIt, co je nerovnoměrně jhem manželství? Co říká Bůh o tom, že je stejně jhem? Mohou nerovnoměrně spřažené vztahy fungovat? Mohou být dva věřící nerovnoměrně spřaženi? Duchovní nerovnoměrně jhem, nerovnoměrně jhem verš, co je nevěřící, zachraňte mé manželství, modlete se za manželství, manželské rady, křesťanské manželské rady, # MarriageAdvice # Hopejoyinchrist

co je nevěřící?

možná to čtete, protože stále slyšíte o nerovnoměrně spřaženém manželství, ale jste zmatení. Můžu se vztahovat! Problém přichází a je často citován, ale pokud nejste náboženští nebo pokud jste jen mírně v Bohu a církvi, může to být tak matoucí.

nevěřící je někdo, kdo nevěří v Boha, který se rozhodl ignorovat Boží lásku, kterou projevil tím, že poslal Ježíše svého syna, aby zemřel, aby zaplatil cenu za svůj hřích. Možná, že volba nebyla oficiálně „provedena“, ale tím, že ji odložili, se rozhodli svým způsobem.

proč záleží na tom, zda křesťané chodí nebo si berou nevěřící?

manželství je těžké. Dva různé životy se spojují a vytvářejí lásku a krásu, ale také napětí a konflikty. Když se dva lidé neshodnou na vážných otázkách, jako je život a smrt, jak vychovávat své děti, politické otázky, vytváří propast nejednoty, kterou je těžké překonat.

když si křesťan vezme nevěřícího, často si neuvědomují potíže hned za zatáčkou. Až do Vánoc nebo Velikonoc, kdy vidí obrovský rozdíl v tom, jak slaví. Až do smrti milovaného člověka nebo ztráty zaměstnání nebo narození dítěte. Tyto velké životní situace ukazují, komu věříme a na koho se obracíme, když ubližujeme.

nevěřící mohou být úžasní lidé,ale nerozumí víře a často znevažují křesťanského manžela. Navigace může být obtížná.

Mohou Být Dva Věřící Nerovnoměrně Spřaženi?

poslední otázka, kterou chci odpovědět, než se pustím do toho, jak bojovat za své nerovnoměrně spřažené manželství, je těžké řešit.
mohou být dva věřící nerovnoměrně spřaženi? Ano a obvykle.
žádní dva lidé nevěří přesně tomu samému a tak nás Bůh stvořil. Kromě toho muži a ženy praktikují svou víru jinak, takže je obtížné porovnávat „úrovně víry“. Jedna věc, na kterou se můžete spolehnout, je, že všichni chodíme s Ježíšem na různých místech v cestě.

jeden z manželů může milovat trávení času každý den čtením Bible. Možná konzultují Komentáře, kopat hluboko do významů slov, a modlit se celé hodiny nad tématem.
druhý z manželů může být spokojen s tím, že čas od času chodí do kostela a udržuje svou víru v soukromí.
než je odepíšete jako nevěřící, protože jejich víra nevypadá jako vaše víra, chci vám poradit, abyste nejprve udělali pár věcí.
 1. hledejte ovoce ve svém životě – mohou být jen pomalým pěstitelem.
 2. Porovnejte minulost se současností-někdy nám chybí růst, protože jsme příliš úzce zaměřeni na nedostatek v přítomnosti.
 3. mluvte otevřeně o své víře a pravidelně se ptejte na jejich – někteří lidé jsou jen soukromí a potřebují vyzvat k diskusi o věcech.
 4. Modlete se. Modlete se dlouho a tvrdě nad těmito otázkami a žádejte Boží moudrost o postup vpřed.

jak bojovat za mé nerovnoměrně spřažené manželství

můj první manžel předstíral, že je zachráněn, jen aby byl chycen bez ovoce, lhaní a podvádění. Proč? Proč se lidé vydávají za věřící? Co by je přimělo chtít si někoho vzít pod falešnou záminkou?

můj druhý manžel byl ztracen, když jsme se vzali. Myslel jsem, že by bylo lepší jít do manželství s otevřenýma očima. Dokud jsem si neuvědomil, jak těžké je věřit tak jinak.

po letech modlitby byl spasen, ale praktikuje svou víru tak jinak než já, že o tom často musím přemýšlet. Protože jsem byl zachráněn soooo mnohem déle než on, jsme hluboce duchovně nerovnoměrně spřaženi a pravděpodobně vždy budeme.

mé srdce v psaní tohoto dnes je pomáhat jiným manželkám topit se v oceánu potřeby a touhy, která přichází, když je to realita vašeho manželství!

související: Stejně tak jhem-Boží dokonalý plán

potřeba duchovní intimity v manželství

toužím vidět autentickou víru v mého manžela. Je to Hluboká Hluboká potřeba. Žít v nerovnoměrně spřaženém manželství je těžké ve všech směrech, ale za ta léta jsem se naučil bojovat na třech frontách, abych získal skutečná vítězství. To je moje strategie:

 1. Defend my thoughts
 2. Stand in prayer
 3. Use words of affirmation

Faith comes under fire in our life daily. Nikdy nezapomenu – jsme ve válce. V duchovních říších zuří bitva. Nevidíme to, ale určitě to cítíme v našich životech a v našem manželství.

nepřítel by nemiloval nic víc, než šířit pochybnosti, strach a beznaděj o naší vlastní víře. Pokud to nefunguje, rychle zašeptá stín pochybností o víře našeho manžela.

a co víc, v jeho šeptání může být pravda-palec pravdy jde míli za zničení jednoty a míchání hrnce v křesťanském manželství procházejícím obtížným obdobím.

související: Jak bojovat za jednotu v obtížném křesťanském manželství

Chraňte své myšlenky Myšlenky v nerovnoměrně jhem manželství

nepřítel se na nás v našich myšlenkách rozpadá. Děláme jeho práci příliš snadnou, když se nebráníme. Jak se bráníte v našich myšlenkách? Tak rád, že jste se zeptal!

Krok 1. Vezměte Každou Myšlenku Do Zajetí.

„ničíme spekulace a každou vznešenou věc vznesenou proti poznání Boha a bereme každou myšlenku do zajetí Kristovy poslušnosti“ 2 Korintským 10:5

Krok 2. Vezměte každé zajaté myšlení skrze Filipským 4: 8 Test

konečně, bratří, co je pravda, co je čestné, co je spravedlivé, co je čisté, co je krásné, co je dobré pověsti, pokud existuje nějaká dokonalost a pokud něco hodné chvály, přebývejte na těchto věcech (Filipským 4:8 NASB).

provedu vás tímto testem pro své myšlenky-protože to jsou jediné myšlenky, které znám.

jak se začínám modlit a cítím frustrovaný, že jsme uvízli na stejném místě – znovu. Nepřítel začne hrát stejné obavy v mých myšlenkách … ty myšlenky, které musím vzít do zajetí, jinak skončím v jámě hříchu sám.

je opravdu zachráněn?

kdyby byl zachráněn, stále byste s tím bojovali?

možná to byla lež.

je to takový nezralý věřící, pokud je to skutečné.

jste nerovnoměrně spřaženi.

jak může vést, když jste mnohem zralejší než on?

pokazil tolikrát, že to nikdy nebude mít pravdu.

všichni trpíme, zatímco v této oblasti roste…

související: pochopení toho, jak myšlenky ovlivňují komunikaci & změna našich myšlenek ke zlepšení komunikace v manželství

Filipským 4: 8 Test

 1. co je pravda?

  • je můj manžel zachráněn? Říká, že je a já nejsem Bůh.
  • vyrostl můj manžel duchovně?
  • kdo jsem, abych to soudil?
  • Bůh ho jednoho dne v této oblasti soudí.
  • jsem uložen.
  • Bůh mi řekl, abych miloval všechny-spasené nebo ztracené.
  • mám nést břemena druhých a projevovat soucit místo úsudku.
  • vidím pouze jeho činy-ne jeho myšlenky, záměry nebo víru.
 2. co je čestné?

  • dělá chyby, ale není to jeho chyby.
  • je v něm dobré o víře.
   • nezabrání mi růst ve své víře.
   • jsou chvíle, kdy se mnou chodí do kostela a zabývá se tím.
   • vzpomínám si, kdy nikdy nechodil do kostela-vyrostl zde.
  • stará se o to, aby děti měly víru
 3. co je prostě?

  • jeho víra je osobní a nebude vypadat jako moje.
  • v minulosti jsem ho potrestal za to, že se neshodoval se svým způsobem víry.
  • jeho víra je mezi ním a Bohem a musím ji tam nechat.
 4. co je čisté?

  • nebudu ho srovnávat s nikým jiným.
  • zatímco budu usilovat o autentickou víru, budu chránit před přátelstvím s jinými muži, kteří sledují svou víru.
  • budu záměrně hledat jiné podobně smýšlející manželky, aby studovaly slovo.
 5. co je krásné?

  • nepotřebuje splnit moje očekávání ohledně autentické víry.
  • chci předpokládat, že jeho úmysly jsou dobré, i když nedosáhne.
  • četl svůj verš dne, kdy byl vyčerpán z práce.
  • snaží se co nejlépe-ne nejlépe, co nejlépe-a na tom záleží.
 6. co je dobré pověsti?

  • důvěřoval mi natolik, že se podělil o to, že se snaží porozumět písmu.
  • kdyby byl někdo jiný, stačilo by to.
  • tlak na to, aby to všechno zjistil jako dospělý, je obrovský a dělá to nejlepší, co může.
 7. co je vynikající?

  • má Bibli.
  • viděl jsem ho číst Bibli.
  • má biblické aplikace a ukázal mi věci v jeho Uverse věc, která je osobní.
  • chodí s námi do kostela, když může.
  • existuje mnoho oblastí, které za poslední desetiletí rozrostl.
 8. co je hodné chvály?

  • můj manžel je dítě Boží.
  • Bůh miluje mého manžela natolik, že poslal svého syna, aby zemřel za své hříchy.
  • Duch Svatý pracuje v mém manželovi-i když nevidím ani nerozumím.

jen slovo těm manželkám, které čtou toto myšlení, vím 100%, že můj manžel není zachráněn.

manželovi, který není zachráněn

může být obtížné respektovat našeho manžela, když jsme zachráněni a oni nejsou. Znám ten pocit až příliš dobře, když se cítím uvězněn v nerovnoměrně spřaženém manželství.

když jsme se s Bud vzali, byl jsem si jistý, že nebude záležet na tom, že je nekřesťan. Trochu jsem věděl, že bolest se liší v této nejzákladnější části toho, kým jsme. Stalo se bojovým bodem v každé neshodě. „Jsi jen přes vrchol o všech těch Ježíšových věcech.““a tak dále.

chválím Boha za den, kdy byl Bud spasen. Ten den přišel po několika letech intenzivní modlitby.

věřím, že Bůh může zachránit každého! Nikdy se nepřestávejte modlit za spásu svého manžela!!!!!!!

našel jsem každý verš, který jsem mohl o spáse a víře, a modlil jsem se je zpět k Bohu, prohlašovat Bud pod Ježíšovou krví. Jeho jméno bylo na každém seznamu modliteb, který jsem našel. Kdyby se někdo zeptal, jestli by se mohl modlit-chtěl jsem, aby se modlili za jeho spásu.

jste ve válce

to byla válka a já jsem se rozhodl bojovat za autentickou víru modlitbou.

bojujte proti této válce se strategickou specifickou biblickou modlitbou! Bůh je pro tebe. Odpoví. Boží odpověď na tuto modlitbu byla jednou z prvních a vybudovala ve mě víru, která stále roste.

nyní se modlím za to, aby budova víra byla autentickou vírou, která roste, aby jednoho dne duchovně vedl naši rodinu.

2 bojujte s modlitbou za své nerovnoměrně spřažené manželství

víra je něco, nad čím se nikdy nemůžeme příliš modlit. Rozdělil jsem to do sekcí, protože to možná nebudete potřebovat. Vyberte si, co se týká vaší situace, a vezměte své srdce k Bohu.

Modlete se za sebe

Modlitba za sebe, když se snažím respektovat svého manžela a růst v autentické víře! Zde je modlitba, která vám pomůže začít.

Pane Ježíši,

Skláním se před tvým trůnem a odvážně se přimlouvám za svého manžela.

Nauč mě vzít každou myšlenku do zajetí.

odpusť mi mou pýchu, svéprávnost, odsuzující myšlenky a činy a za to, že odmítám projevovat úctu.

odstraňte ze mě toto tvrdé srdce.

Naučte mě projevovat úctu svému manželovi-protože je to vaše vůle.

odpusť mi pokaždé, když jsem udělal nebo řekl cokoli, co ublížilo mému manželovi a zakrnělo jeho víru.

Ukažte mi, kde jsem součástí problému.

otevřete dveře příležitosti milovat ho a respektovat ho a mluvit o životě a spáse s milostí, jemností a láskou.

Ukaž mi, jak přijmout svého manžela a nechat svou víru na vás.

odpusť mi modlářství převzetí kontroly-věřit, že to dokážu lépe než ty.

pomozte mi udržet oči na vás, zaměřte se na vás.

změňte mě na zbožnou ženu, která roste v mé vlastní autentické víře a zanechává vás Bohem mého manžela.

Amen

Modlete se za spásu

zde je modlitba za spásu vašich manželů.

Otče,

Chválím tě, že jsi nás tak miloval, že jsi poslal svého jediného Syna, aby zachránil toho, kdo v Něj věří. Položila jsem ti manžela k nohám. On je všemohoucí na světě. Udělal jsi cestu, aby byl spasen, a já pokorně přicházím před vámi, abych se přimlouval za jeho duši.

prosím, změkčte jeho srdce, aby vás slyšel a cítil, jak klepete (Ezechiel 11,19). Otevřete jeho srdce evangeliu (skutky 16: 14) Braňte ho před nepřítelem a uvolněte ho z jakéhokoli držení, které nad ním má nepřítel (2 Korintským 4:4).

věřím, že je to vaše vůle, aby všichni byli spaseni a nikdo nebyl ztracen, takže když se modlím, věřím podle vaší vůle, předem vám děkuji za spásu svého manžela.

věřím, že přinesete slovo blízko mého manžela a že se svými ústy vyzná Ježíše jako Pána. Dnes věřím, že ve svém srdci uvěří, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých a že bude spasen.

neboť Písmo říká: „Ten, kdo v Něj věří, nebude zklamán.“Neboť mezi Židem a Řekem není žádný rozdíl; neboť tentýž Pán je Pánem všech, oplývá bohatstvím pro všechny, kteří ho vzývají ;neboť “ kdo bude volat na jméno Páně, bude spasen.“Římanům 10:8-13.

věřím tomu za svého manžela a děkuji vám za to teď!

Amen

Modlete se za autentickou víru

Toto je modlitba za autentickou víru ve vašeho manžela.

Pane Ježíši,

prosím, odpusťte mi, že jsem očekával, že můj manžel bude mít víru, která vypadá, jedná a zní jako moje.

pomozte mi přijmout ho takového, jaký je, a věřte, že v jeho životě získáte autentickou víru.

Učte ho, že pravá víra se nezaměřuje na věci, které jsou vidět, ale na věci, které nejsou vidět; protože věci, které jsou vidět, jsou dočasné, ale věci, které nejsou vidět, jsou věčné.(2 Korintským 4:18).

dejte mu srdce, které nejprve hledá vás a vaše království a roste, aby vám důvěřovalo ve všech oblastech jeho života.

Modlete se za uspokojení pouze v Kristu

Abba,

říkáte Blahoslavení ti, kteří hladoví a žízní po spravedlnosti, protože budou uspokojeni (Matouš 5: 6). Žádám vás, abyste způsobili, že každá další věc, kterou můj manžel hledá uspokojení, povede pouze ke zklamání.

ukažte mu, jak k vám přinést svou věčnou potřebu a touhu, protože uspokojujete žíznivou duši a hladovou duši, kterou naplníte tím, co je dobré (Žalm 107,9).

Amen

Modlete se za důvěru v Pána

Pane,

vím, že když vám věříme, celé naše srdce učiní naše cesty rovně. Prosím, dejte mému manželovi další míru víry, aby vám věřil.

dej mu víru, aby řekl: „Pán je moje síla a můj štít; mé srdce v Něj důvěřuje a je mi pomáháno; proto mé srdce raduje a svou písní mu poděkuji „(Žalm 28,7).

ukažte mu, že odpověděl na modlitby, aby rozvíjel svou víru a pomohl mu být mužem, který se modlí za velké modlitby-plně se spoléhá na vás za všechno.

Amen

Modlete se, abyste se pokorně podrobili Bohu

Otče,

potíže obklopují mého manžela. Nepřítel ho označil a je uprostřed velkých zkoušek.

Učte ho ve prospěch toho, že je plně odevzdán Bohu.

dejte mu sílu odolat ďáblovi, aby od něj nepřítel uprchl. (Jakub 4:7). To vyžaduje takovou pokoru ducha a může se to stát pouze tehdy, když to do něj zapracujete.

Učte ho, že pokora z něj nedělá malého, ale obra Ve vašem království.

Amen

Modlete se za duchovní růst

Pane,

Udělejte ze mě manželku modlitebního válečníka, která může říci, že jsme se nepřestali modlit za svého manžela.

žádám, aby byl naplněn poznáním vaší vůle ve vší duchovní moudrosti a porozumění. Pak bude chodit způsobem hodným Pána, aby ho potěšil ve všech ohledech, přinášející ovoce v každém dobrém díle a zvyšující se v poznání Boha.

nechť je posílen vší mocí, podle jeho slavné síly.

pomozte mému manželovi dosáhnout veškeré vytrvalosti a trpělivosti; radostně děkujeme otci, který nás kvalifikoval, abychom se podíleli na dědictví svatých ve světle. (Koloským 1:9-12)

prosím, poskytněte mému manželovi, aby byl posílen mocí skrze vašeho ducha ve vnitřním člověku. Aby Kristus přebýval ve svých srdcích skrze víru.

Nechť můj manžel, zakořeněný a zakotvený v lásce, dokáže se všemi svatými pochopit, jaká je šířka a délka a výška a hloubka, a poznat Kristovu lásku, která překonává poznání, aby mohl být naplněn až do veškeré plnosti Boží. (Efezským 3:16-19)

Amen

půst a modlitba

někdy modlitba sama o sobě nestačí k vyřešení problémů s nerovnoměrně spřaženým manželstvím. Nikdy se nebojte jít hlouběji s Bohem.

půst je stejně jednoduchý jako odkládání něčeho, co hledáte pro uspokojení, abyste měli více času hledat Boha pro potřebu.

Bůh slibuje, že když se pokoříme a budeme ho hledat, najdeme ho. Půst je způsob, jak ho hledat.

Naučte se, jak začít s půstem a modlitbou zde!

použijte slova potvrzení k podpoře růstu

poslední způsob, jak můžeme bojovat za autentickou víru v nerovnoměrně jhem manželství je se slovy potvrzení.

budete muset pracovat zpět prostřednictvím Filipským 4:Test 8. Vytáhněte Dobré myšlenky, které nyní pracujete, do své mysli. Vyberte si několik z nich, text, nebo napište svému manželovi ještě dnes.

příklady slov potvrzení

některé příklady slov potvrzení, které dnes zkusím, jsou níže:

 1. vidím, že nesete tolik břemen. O čem se s vámi mohu modlit?
 2. znamená to pro mě tolik, že mi nezastavíte růst v mé víře.
 3. vedete nás dobře pokaždé, když s námi chodíte do kostela
 4. vzpomínám si, když jste s námi nikdy nechodili do kostela-vaše víra tolik vzrostla
 5. je mi líto, že se snažím přinutit vaši víru, aby vypadala jako moje.
 6. byly chvíle, kdy jsem vám dal chladné rameno za to, že se neshodujete s mým způsobem víry. Můžeš mi odpustit?
 7. rád slyším o verši, který jste dnes četli, to je tak sexy.
 8. děkujeme za sdílení, že se snažíte porozumět písmu. Někdy i já.
 9. vím, že je těžké najít čas na růst ve víře jako dospělý. Vzrušuje mě, že si uděláte čas.
 10. viděli jste ve své aplikaci Uverse něco, co by se mi mohlo líbit?
 11. když jsem se za vás dnes ráno modlil, Bůh mi připomněl, že vás miluje. Jsi pro něj vzácný. Myslel jsem, že se dnes budete usmívat, protože je tak snadné zapomenout.

to je jen 11 slov potvrzení, které projevují úctu, pomáhají nám bojovat za jednotu v našem křesťanském manželství-dokonce i v obtížném období.

rád bych slyšel některé, s nimiž jste přišli!

související: slova potvrzení jsou pro něj nejlepším dárkem

slova potvrzení poznámky

potřebujete pomoc při hledání nápadů, jak mluvit slova potvrzení do života vašeho manžela?

Love Notes to Appreciate your Husband-words of appreciation cards printable pack naše slova mají moc přinést život nebo smrt v křesťanském manželství. Může být těžké najít správná slova, která povzbudí našeho manžela. Je snadné ukázat naše negativní, ale někdy potřebujeme trochu pomoci najít slova, která ho vybudují.

podívejte se na tyto tisknutelné slova potvrzení karet v obchodě HopeJoyInChrist,

budete bojovat za své nerovnoměrně jhem manželství dnes?

někteří z nás skočili po hlavě do nerovnoměrně spřaženého manželství nepočítaje náklady. Jiní z nás byli do tohoto manželství podvedeni a snaží se najít cestu. Ještě pořád, jiní si mysleli, že jsou v pořádku, jen aby byli zaslepeni změnou srdce.

ať už vás na toto místo vedlo cokoli, chci, abyste dnes slyšeli dvě věci.

 1. nejste sami!
 2. to nemusí být konec vašeho manželství.

viděl jsem Boha zachránit své manželství a nespočet dalších v průběhu let ve službě. Může přijít a zachránit i vaše manželství.

ne, nebude to dokonalé, ale může být v něm naplněno nadějí a radostí!

a ne, váš manžel nemusí být nikdy duchovním vůdcem, o kterém jste snili, nebo dokonce sdílet každou víru, kterou máte, ale Bůh může přinést jednotu. Bůh v něm může pěstovat věci, o které byste mohli jen požádat nebo si je představit!

důvěřujte Bohu dnes a uvidíte, co může v tomto manželství udělat.

Potřebujete Jít Hlouběji?

Toto je součást 9týdenního studia Bible manželství-hledání naděje & radost v manželství. Prostřednictvím tohoto kurzu, prozkoumáme 9 biblické základy úspěšného manželství Boží cesta.

tato třída bude zahrnovat:

 • 10 video lekce
  • můžete sledovat živě nebo když máte čas
 • 9 týdny osobního studia
  • 5 dní v týdnu, které by měly trvat 10-15 minut
 • soukromá skupina Facebook diskutovat domácí úkoly a mluvit prostřednictvím týdenních výzev
 • 45 dní modlitebních výzev

v něm,

Tiffany of Hope Joy in Christ inspiruje křesťanské ženy k růstu ve víře, žít podle biblických principů manželství a vychovávat zbožné děti. Připojte se ke skupině Wives Only Facebook zde nebo s ní držte krok prostřednictvím Pinterestu.

hledání naděje a radosti v mém manželství online kurz manželství pouze pro manželky PinIt (#findinghopeandjoyinmymarriage #ChristianMarriage #ChristianMarriageadvice #BiblicalMarriage #Relationshipadvice #ChristianLiving #HopeinMarriage )

pokud se vám tento příspěvek líbil, podívejte se na tyto:

 • jak být biblickou manželkou bezbožnému manželovi
 • 14 charakteristika zbožné manželky, která zachrání vaše manželství
 • jak se postit a modlit způsobem, který potěší Boha

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.