Site Overlay

Transformační vedení: silné a slabé stránky

klady: silné stránky a výhody transformačního vedení

1. Nejúčinnější styl vedení: studie ukázaly, že transformační vedení je účinnější než transakční vedení. Jedna studie poznamenala, že se umístila na prvním místě z hlediska účinnosti. Transakční vedení se umístilo na druhém místě, zatímco podmíněná odměna a řízení podle očekávání se umístily na třetím a čtvrtém místě.

2. Podporuje kreativitu a inovace: Transformační vedení má tu výhodu, že vytváří více kreativních nápadů a inovativních řešení prostřednictvím spolupráce. Transformační vůdci spolupracují se svými následovníky při rozhodování a řešení problémů prostřednictvím generování, hodnocení a syntézy různých poznatků a nápadů.

3. Buduje a udržuje motivaci a spokojenost: studie ukázaly, že transformační vůdci jsou nejúčinnější při zvyšování spokojenosti zaměstnanců a tím při zlepšování duševního a psychického zdraví uvnitř i vně pracoviště. Motivovaná a spokojená pracovní síla zvyšuje organizační výsledky.

4. Usnadňuje organizační změny: Další výhodou transformačních vůdců je to, že pomáhají organizaci projít změnou, protože pozitivně ovlivňují chování zaměstnanců. Transformační vůdci pomáhají zaměstnancům přijímat změny prostřednictvím zapojení a zlepšování vztahů nebo spolupráce.

nevýhody: slabiny a omezení transformačního vedení

1. Omezení v aplikacích: Jednou z nevýhod transformačního vedení je, že není univerzálně použitelné. Je to zbytečné v nových a chaotických skupinách nebo organizacích, v těch, které provádějí mechanizované úkoly, a v mimořádných situacích nebo situacích, které vyžadují rychlé rozhodování nebo rychlé řešení problémů.

2. Závislost na kulturním kontextu: kulturní faktory také omezují aplikaci a účinnost transformačních vůdců. Studie dospěla k závěru, že tradičnější kulturní hodnoty neprospívají transformačnímu vedení. Proto kulturní kontext určuje použitelnost a účinnost transformačního přístupu.

3. Může tlačit následovníky: transformační přístup k vedení rozděluje odpovědnost napříč skupinou nebo organizací tím, že jim dává autonomii nebo vlastnictví nad jejich úkoly.
to může být slabost. Někteří jednotlivci mohou považovat další role a odpovědnosti za spolupráci a vedení za příliš náročné.

4. Negativně Ovlivňuje Individuální Kreativitu: Všimněte si, že jednou ze silných stránek transformačních vůdců je jejich role při usnadňování kreativity a inovací prostřednictvím spolupráce. Transformační přístup však zvyšuje skupinovou kreativitu a inovativnost, ale negativně ovlivňuje tyto schopnosti na individuální úrovni kvůli závislosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.