Site Overlay

Miten siirtää tavaramerkin omistus

Tilaa päivitykset Peruuta päivitykset

tavaramerkki on Immateriaalioikeus, sama kuin fyysinen omaisuus kuten maa. Aivan kuten maanomistajalla on oikeus myydä tai siirtää omaisuuttaan, myös tavaramerkin omistajalla on oikeus tehdä sama tavaramerkilleen. Jokainen tavaramerkin omistaja, joka haluaa siirtää oikeutensa tavaramerkkiinsä, voi tehdä sen joko tavaramerkkilisenssillä tai tavaramerkin luovutuksella, josta säädetään vuoden 1999 Tavaramerkkilaissa.

tässä artikkelissa käsitellään sitä, miten tavaramerkin haltija voi siirtää omistuksensa toiselle henkilölle tavaramerkin luovutuksen kautta.

tavaramerkin luovutuksen merkitys

yksinkertaisilla sanoilla tavaramerkin luovutus on prosessi, jonka kautta tavaramerkin omistus ja oikeudet siirtyvät toiselle henkilölle. Tavaramerkin luovutus tapahtuu osapuolten välillä vasta sen jälkeen, kun tavaramerkkien luovutussopimus on pantu täytäntöön. Lisäksi tavaramerkin osittaista luovutusta kutsutaan tavaramerkin lisensoinniksi.

vuoden 1999 tavaramerkkilain 37 pykälän mukaan ”tavaramerkin luovutus on omistajan oikeuden, arvonimen ja osuuden luovutus tavaramerkkiin tai tavaramerkkiin. Jos tavaramerkki on rekisteröity, luovutus on kirjattava tavaramerkkirekisteriin.”

Tavaramerkkitehtävien tyypit

 Tavaramerkkitehtävien tyypit

nyt keskustellaan tavaramerkkitehtävien tyypeistä yksitellen:

√ täydellinen toimeksianto

tällaisessa toimeksiannossa toiselle osapuolelle siirretään rekisteröidyn tavaramerkin osalta täydet oikeudet. Tavaramerkin omistaja siirtää tässä tapauksessa kaikki oikeudet toiselle henkilölle ansaita siitä rojalteja. Tavaramerkin omistajalla ei ole oikeutta tavaramerkkiin, kun hän luovuttaa tavaramerkin sopimuksen kautta toiselle osapuolelle.

eG: ”ABC: n” omistaja Mohit myy koko yhdistyksensä sopimuksella Karanille. Siirron jälkeen Mohit ei säilytä mitään oikeuksia ”ABC”: n suhteen.

√ osittainen luovutus

osittaisen luovutuksen tapauksessa tavaramerkin omistusoikeus siirtyy vain tiettyjen tuotteiden/palvelujen osalta siten kuin molemmat osapuolet ovat ennalta päättäneet tavaramerkkien luovutusta koskevan sopimuksen perusteella. Tällöin tavaramerkin omistaja voi säilyttää osan oikeuksista ja rajoittaa tavaramerkin siirron vain tiettyihin tuotteisiin ja palveluihin.

esim.: Mohit, joka omistaa leivän ja voin kokonaisuudessaan, siirtää omistusoikeudet yksinomaan leipään ja säilyttää oikeudet voihin. Tämä siirto tunnetaan osittaisena toimeksiantona.

√ Liikearvolla

tässä tavaramerkkien luovutusluokassa tavaramerkin omistaja siirtää tavaramerkkioikeudet siihen liittyvän tavaramerkin arvon lisäksi. Kun luovutus liikearvolla tapahtuu, annetaan tavaramerkin oikeudet ja arvo toiselle osapuolelle käyttää ehdotettua merkkiä suhteessa tuotteisiin ja palveluihin.

esim: jos meijerituotteita käsittelevän tuotemerkin ”Amul” omistaja myy tuotemerkkinsä ”X”: lle, ”X” voi käyttää kyseistä tuotemerkkiä maitotuotteidensa ja muiden valmistamiensa tuotteiden osalta.

√ toimeksianto ilman liikearvoa;

kategoriaa” toimeksianto ilman liikearvoa ” kutsutaan myös Bruttotoimeksiannoksi. Tällöin merkin omistaja rajoittaa tavaramerkkiä siirtäessään ostajan oikeutta käyttää tällaista tuotemerkkiä tuotteelle, jota alkuperäinen omistaja jo käyttää. Näin ollen tällaiseen tuotemerkkiin liitettyä liikearvoa, joka koskee kyseisellä tuotemerkillä jo myytävää tuotetta, ei siirretä ostajalle.

esim.: jos tavaramerkin ”SAMSUNG” omistaja käyttää sitä matkapuhelinten valmistukseen ja markkinointiin ja päättää luovuttaa sen toiselle osapuolelle ilman liikearvoa, toinen osapuoli voi käyttää tavaramerkkiä muissa tuotteissa kuin matkapuhelimissa.

tavaramerkkien jakamisen edut

tavaramerkkien jakamisessa on useita etuja. Osa niistä on lueteltu alla:

1. Vakuus luovutuksensaajalle ja luovutuksensaajalle

aidon ja pätevän tavaramerkkitoimeksiannon suorittamiseksi molempien osapuolten välillä toteutetaan Tavaramerkkitoimeksiantosopimus, joka sisältää toimeksisaajan ja luovutuksensaajan. Tällainen oikeudellinen sopimus toimii pätevänä todisteena, ja se voidaan ottaa todisteeksi tuomioistuimessa, jos molempien osapuolten välille syntyy riitaa. Näin se turvaa sekä luovuttajan että luovutuksensaajan oikeudet.

2. Liiketoiminnan laajentaminen

tavaramerkin luovutus auttaa liiketoiminnan laajentamisessa, sillä sekä toimeksiantaja että toimeksisaaja saavat oikeuden tehdä brändiyhteistyötä omien liiketoimintojensa kanssa.

3. Ennakkoon perustettu brändi

brändisi luomiseen ja markkinointiin ei tarvitse panostaa aikaa, rahaa tai työvoimaa, jos olet saanut oikeuden jo vakiintuneeseen tunnettuun brändiin tavaramerkkien luovutusprosessin kautta. Valtuutettu ei tarvitse luoda uuden tuotemerkin ja kestää kipua saada se rekisteröity.

Pre-Requirements for a Trademark Assignment

on olemassa tiettyjä vaatimuksia tavaramerkkien luovutusprosessin validoimiseksi Intiassa. Ne ovat seuraavat:

  • luovuttajalla/tavaramerkin omistajalla on oltava aikomus ja suostumus tavaramerkin luovuttamiseen
  • tavaramerkin luovutus on tehtävä kirjallisesti
  • on oltava kaksi tunnistettavaa osapuolta – luovuttaja ja toimeksisaaja
  • sekä toimeksisaajan että toimeksisaajan voimassa olevat yksilöidyt asiakirjat
  • voimassa olevan tavaramerkin luovutussopimuksen täytäntöönpano
  • tavaramerkkien asianmukainen tunnistaminen
  • asianmukainen käsittely
  • mukaan lukien tavaramerkin luovutus Liikearvossa

asiakirjavaatimus tavaramerkkien luovuttamiseksi

 Documents Requirement for Trademark Assignment

Procedure of Trademark Assignment in India

to applying for trademark assignment, follow the below step by step process:

1. Tavaramerkin luovutusta

koskeva hakemus on ensinnäkin tehtävä luovuttajan tai luovutuksensaajan tai molempien toimesta. Molemmat voivat myös yhdessä esittää pyynnön.

2. TM-P-lomakkeen arkistointi

seuraavassa vaiheessa on tehtävä TM-p-Lomake toimittamalla kaikki tarvittavat tiedot siirrosta

3. Asiakirjojen toimittaminen

TM-P-lomakkeen jättämisen jälkeen sinun on toimitettava kaikki tavaramerkin luovutusta varten tarvittavat asiakirjat tavaramerkin rekisterinpitäjälle 6 kuukauden kuluessa haltijan hankkimisesta.

4. Hakemuksen käsittely

kun luovutushakemus ja tarvittavat asiakirjat on hyväksytty, hakemus käsitellään.

5. Tehtäväilmoitus

heti kun hakemuksesi on täsmennetty, hakijan on tehtävä tehtäväilmoitus kirjaajan määräämällä tavalla. Myös toimittaa jäljennös suuntaan kirjaaja ja ilmoitus tehtävän toimistossa kirjaaja.

6. Valtuutuksen hyväksyminen

saatuaan tavaramerkkihakemuksen asiakirjoineen kirjaaja tarkistaa hakemuksen ja asianmukaisen tarkastuksen jälkeen, jos kirjaaja täyttää, hän hyväksyy hakemuksen. Kuitenkin rekisterinpitäjä rekisteröi luovutuksensaajan tavaramerkin haltijaksi. Rekisterinpitäjä merkitsee rekisteriin tehtävän yksityiskohdat.

paketointi

tavaramerkin luovutus edellyttää hyvää suunnittelua sekä luovuttajan että luovutuksensaajan puolelta. Tavaramerkin luovutus avaa paljon mahdollisuuksia osapuolille, joiden avulla luovutuksensaaja pääsee käsiksi tuotemerkkiin alkuperäisen omistajan suostumuksella. Lisäksi tavaramerkin luovutus pitää brändin elossa.

ota yhteyttä Oikeusikkunaan saadaksesi tavaramerkkien luovutuksesta tyydyttävimmän ja päästä päähän-ratkaisun.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.