Site Overlay

Skip to Main Content – Keyboard Accessible

14.201-1 yhtenäinen sopimusmuoto.

a) hankintaviranomaiset laativat tarjouspyynnöt ja hankintasopimukset käyttäen taulukossa 14-1 esitettyä yhtenäistä hankintamallia niin suuressa määrin kuin se on käytännössä mahdollista. Lomakkeen käyttö helpottaa pyynnön ja sopimuksen valmistelua sekä viittauksia kyseisiin asiakirjoihin ja niiden käyttöä tarjoajien ja toimeksisaajien toimesta. Sitä ei tarvitse käyttää seuraavien hankintaan:

(1) rakentaminen (KS.osa 36).

(2) laivanrakennus (mukaan lukien suunnittelu, Rakentaminen ja muuntaminen), laivankorjaus ja laivankorjaus.

(3) Toimeentulotavarat.

(4) muualla tässä asetuksessa säädettyjä erityisiä sopimuslomakkeita edellyttävät tavarat tai palvelut, jotka eivät ole yhdenmukaisen hankintamuodon mukaisia.

(5) kiinteähintaiset tai kiinteähintaiset hankinnat, joissa käytetään yksinkertaistettua hankintamuotoa (KS.14.201-9).

b) tiedot, jotka soveltuvat yhtenäisen sopimusmuodon mukaisiin tarjouspyyntöihin, on tarvittaessa sisällytettävä myös sellaisiin tarjouspyyntöihin, joihin ei sovelleta kyseistä muotoa.

c) pyynnöt, joihin sovelletaan yhdenmukaista hankintamuotoa, sisältävät I, II, III ja IV osan. jos jotakin yhtenäisen hankintamuodon kohtaa ei sovelleta, hankintaviranomaisen on merkittävä kyseinen osa tarjouspyyntöön. Kun sopimus on tehty, hankintaviranomainen ei saa fyysisesti sisällyttää IV osaa tuloksena olevaan hankintasopimukseen, vaan säilyttää sen sopimuskansiossa. 4.1201 (c).) Vakiolomakkeen 33, Tarjoustarjouksen ja hankintasopimuksen (SF 33), vakiolomakkeen 26, Hankintatarjouksen/sopimuksen (SF 26) tai vakiolomakkeen 1447, tarjouspyynnön/sopimuksen (SF 1447) hankintaosuutta koskevan tarjouksen hyväksyminen sisältää K-osan, esitykset, todistukset ja muut tarjoajien lausunnot, tuloksena olevaan sopimukseen, vaikka niitä ei ole liitetty fyysisesti. Edustustot ja sertifikaatit sisällytetään viittauksina sopimukseen käyttämällä 52.204-19 (KS.4.1202(b)) tai kaupallisten tuotteiden hankintaan katso 52.212-4(v).

taulukko 14-1

yhtenäinen sopimusmuoto

pääluokka Otsikko
I osa-aikataulu
a tarjouspyyntö / Sopimuslomake
B tavarat tai palvelut ja hinnat
C Kuvaus/Tekniset tiedot
D pakkaus ja merkinnät
E tarkastus ja hyväksyminen
F toimitukset tai suoritus
G Sopimushallintotiedot
H erityiset sopimusvaatimukset
II osa-sopimuslausekkeet
I sopimuslausekkeet
III osa – luettelo asiakirjoista, näyttelyesineistä ja muista liitteistä
J luettelo asiakirjoista, näyttelyesineistä ja muista liitteistä
IV osa-esitykset ja ohjeet
K tarjoajien esitykset, todistukset ja muut lausunnot
L ohjeet, ehdot ja ilmoitukset tarjoajille
M myöntämisen arviointikertoimet

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.