Site Overlay

Toyota Motorsin SWOT-analyysi

  • sisältö
  • johdanto
  • vahvuudet
  • heikkoudet
  • mahdollisuudet
  • uhkat
  • johtopäätös

TOYOTA Motorsin SWOT-analyysi 2018

Toyota on maailmanlaajuinen automerkki pääkonttori sijaitsee Japanissa. Brändi loistaa niin teknologiassa kuin toimitusketjun hallinnassa ja valmistuksessa. Sen tuotannonhallintastrategiaa on ylistetty yhdeksi koko alan parhaista. Toyotalla on useita vahvuuksia teknisen osaamisen ja globaalin valmistus-ja myyntiverkoston lisäksi. Yhtiö on hoitanut myös inhimillistä pääomaansa erittäin hyvin. Sen jatkuva keskittyminen kaikilla näillä aloilla on johtanut taloudellisesti johdonmukaiseen tulokseen viime vuosien aikana. Autoteollisuus on kasvanut erittäin kilpailukykyiseksi. Investoiminen tutkimukseen ja kehitykseen on tullut enemmän kuin välttämättömäksi johtoaseman säilyttämiseksi. Toyota on tehnyt yhteistyötä useiden merkittävien instituutioiden kanssa lisätutkimuksissa muun muassa tekoälyn, robotiikan ja autonomisen ajamisen aloilla. Autoteollisuuden kysynnän odotetaan kasvavan edelleen lähivuosina. Kasvua jarruttavien haasteiden määrä on kuitenkin myös suuri. Tällaisessa ympäristössä tehokkaan valmistuksen johtamisen lisäksi brändin olisi myös pysyttävä valmiina kilpailuun ja muihin haasteisiin. Tämä on SWOT-analyysi, joka korostaa vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia ennen Toyota.

Toyota Motorsin SWOT-analyysi 2018
lähde: Toyota Motorsin Twitter-tili

vahvuudet:

brändipääoma :-

brändipääoma on kriittinen vahvuus mille tahansa suurelle ja globaalille brändille. Ajan myötä Toyota on pystynyt rakentamaan vahvaa brändipääomaa. Automerkkinä Toyotan fokus on aina pysynyt kuluttajien luottamuksen voittamisessa. Autoteollisuudessa on erittäin tärkeää rakentaa luottamusta ja säilyttää hyvä brändi-imago. Toyota on yksi luotetuimmista merkeistä maailman kehittyneissä talouksissa, mukaan lukien me. Kasvavissa talouksissa ja muissa maailman kolkissa se on luotettu brändi ja kehuttu innovatiiviseksi. Syynä on se, että Toyota on aina keskittynyt tuotteiden laatuun, kuljettajan turvallisuuteen ja asiakaspalveluun. Korkea brändipääoma on myös merkki korkeammasta asiakasuskollisuudesta ja paremmasta maineesta. Nämä asiat näkyvät myös automerkin vahvana taloudellisena tuloksena.

teknologiset valmiudet: –

tekniikaltaan Toyota on automarkkinoiden johtavia menestyjiä. Sillä on 69 tuotantolaitosta, joista 16 on Japanissa ja yhteensä 40 Aasiassa. Sillä on 16 R&D-sivustoa, jotka toimivat ympäri maailmaa. Toyota on onnistunut tehokkaassa tuotantojärjestelmässä, jota ylistetään ympäri maailmaa yhdeksi parhaista. Toyotan TPS – niminen tuotantojärjestelmä tunnetaan myös nimellä JIT tai lean production system. Sukupolvesta toiseen Toyota on jatkanut tämän tuotantojärjestelmän jalostamista tuotannon kannalta mahdollisimman tehokkaaksi.

tutkimus ja innovointi:

tutkimus ja innovointi ovat aina pysyneet Toyotan keskiössä. Se tuo brändille myös kilpailuetua. Brändi keskittyy tuomaan yhä parempia ja parempia ajoneuvoja. Nyt Toyota on kääntänyt katseensa kohti sähköistymistä ja autonomista ajamista. Merkki panostaa voimakkaasti sähköistettyjen ajoneuvojen mallistonsa kasvattamiseen. Se panostaa myös ihmiskeskeisen ja turvallisen automatisoidun ajotekniikan kehittämiseen. Toyota toteaa vuoden 2017 vuosikertomuksessaan, että ”Toyota on perustanut Toyota Research Institute, Inc., jonka toimitusjohtajana toimii tohtori Gill Pratt, yksi maailman johtavista TEKOÄLYTUTKIJOISTA, ja perusti siihen liittyvän riskipääomarahaston. Näiden ponnistelujen avulla kiihdytämme aloitteita esimerkiksi automatisoidun ajamisen, tekoälyn ja robotiikan aloilla” (Toyota Annual Report, 2017). Toyota on laajentanut yhteistyötään MIT: n, Michiganin yliopiston ja Stanfordin yliopiston kanssa automatisoidun ajamisen ja robotiikan lisätutkimuksiin. Toyota on ottanut tällä alalla joitakin älykkäitä askeleita, jotka voivat osoittautua erittäin hyödyllisiksi sen tulevaisuuden kannalta. Joka vuosi yhtiö tekee suuren taloudellisen investoinnin tutkimus-ja kehitystyöhön. Vuonna 2017 Toyota sijoitti 1037,5 miljardia jeniä R&D.

toimitusketju & jakeluverkko: –

Toyota on hallinnoinut laajaa ja tehokasta toimitusketju-ja jakeluverkostoa. Jokainen sen valmistamista ajoneuvoista on valmistettu tuhansista osista, jotka on hankittu toimittajilta ympäri maailmaa. Toyota toimii tiiviissä yhteistyössä tavarantoimittajiensa kanssa ja on luonut vahvat ja pitkäaikaiset suhteet näihin tavarantoimittajiin tuotantokustannusten hallitsemiseksi. Sillä on 167 tärkeimmät ulkomaiset jakelijat tuotteidensa jakeluun ympäri maailmaa. Vuonna 2017 Toyota saavutti maailmanlaajuisesti 8,9 miljoonan ajoneuvon myynnin. Laajan ja globaalin jakeluketjun hallinta edellyttää tiivistä yhteistyötä jälleenmyyjien ja jakelijoiden kanssa. Toyota on onnistunut tässä erittäin hyvin globaalin valmistus-ja jakeluverkostonsa avulla. Sen jakeluverkosto on jaettu kahdeksaan avainalueeseen, joita ovat Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka, Aasia, Eurooppa, Afrikka, Kiina, Lähi-itä ja Oseania. Tämä verkosto toimii myös brändin pääasiallisena myyntikanavana.

Suuri tuoteportfolio: –

Toyota on johtava ajoneuvojen valmistaja, jonka tuotevalikoimaan kuuluu erittäin laaja valikoima ajoneuvoja. Sen tuotevalikoima on laaja ja monipuolinen. Toyota valmistaa sedaneja, katumaastureita, urheiluautoja, hatchbackeja, tila-autoja, farmareita, kuorma-autoja ja linja-autoja. Sen marine-liiketoimintasegmentti on tuonut mukanaan erinomaisia veneitä ja urheiluristeilijöitä sekä muita meriajoneuvoja ja-osia. Toyota omistaa myös Lexuksen, joka on premium-autojen merkki. Lexus on tuonut markkinoille laajan valikoiman suosittuja premium-autoja. Näiden lisäksi Toyota on tuonut mukavan valikoiman hybridiautoja.

Global Presence:

Toyota on aidosti globaali brändi. Sen tuotteita myydään yli 170 maassa. Globaali läsnäolo on Toyotan suuri vahvuus, joka on johtanut suurempaan myyntiin ja liikevaihtoon. Globaalin liiketoimintansa ylläpitämiseksi Toyotalla on tuotantolaitoksia useissa maissa ympäri maailmaa. Sillä on myös useita R&D-sivustoja ympäri maailmaa.

heikkoudet:

tuotteiden takaisinvedot: –

viime vuosina Toyota joutui tekemään useita takaisinvetoja. vaikka se on yhtäältä merkki Toyotan huolesta laadusta ja kuljettajien turvallisuudesta, toisaalta sillä voi olla kielteinen vaikutus brändin imagoon. Vuonna 2017 Toyota joutui kutsumaan takaisin noin 2,9 miljoonaa ajoneuvoa viallisten turvatyynyjen vuoksi. Aiemmin se on tehnyt useita takaisinvetoja.

heikko asema Aasian markkinoilla :-

Aasian markkinoilla Toyotan asema kilpailijoihinsa verrattuna on heikompi. Aasian markkinat ovat kuumimmat automerkkien markkinat. Toyotan on keskityttävä vahvistamaan asemaansa Intiassa ja Kiinassa.

laskeva mäti ja RoA:

Toyotan mäti ja Roa laskivat vuonna 2017 verrattuna vuoteen 2016. Vuosien 2012 ja 2013 jälkeen sen mäti ja RoA olivat kasvaneet tasaisesti. Vuonna 2017 Toyotan mäti ja RoA putosivat kuitenkin jälleen. Tämä osoittaa, että määrärahat on kohdennettu jokseenkin huonosti. Vuosina 2012 ja 2013 merkin mäti ja RoA olivat olleet huomattavasti pienempiä. Siihen verrattuna sen nykyinen mäti ja RoA näyttävät edelleen paremmilta.

mahdollisuudet:

AI & digitaalitekniikka : –

tekoäly ja digitaalitekniikka ovat tuoneet ajoneuvomerkeille useita uusia mahdollisuuksia markkinoinnin ja toimitusketjun hallinnan kannalta. Toyota voi käyttää niitä tavarantoimittajiensa ja asiakkaidensa sitouttamiseen. Se voi käyttää tekoälyä ja digiteknologiaa ylivertaisten asiakaskokemusten luomiseen. Sen lisäksi, että Toyota voi käyttää näitä teknologioita asiakkaiden sitouttamiseen ja ajaa retentioasteet korkeammiksi. Tekoälyllä ja digitaalisella teknologialla on suuria sovelluksia myös henkilöstöhallinnossa.

Autonomous vehicle technology: –

Autonomous vehicle technology is a hot area for vehicle brands. Ympäri maailmaa brändit käyvät aggressiivista kilpajuoksua siitä, että ne tuovat ensimmäisenä autonomiset ajoneuvot maanteille. Panostaminen tähän alueeseen voi tuoda Toyotalle hienoja tuloksia. Siksi Toyota on asettanut sen etusijalle. Useat sen kilpailijat jahtaavat kuitenkin myös aggressiivisesti tätä unelmaa.

Aasian markkinat: –

Aasian markkinat ovat tällä hetkellä kuumimmat automerkkien markkinat. Vaikka Kiinasta on kasvanut maailman johtava ajoneuvomarkkina, myös Intia kasvaa nopeasti ja tarjoaa erinomaiset kasvumahdollisuudet. Toyotan on yritettävä vahvistaa asemaansa molemmilla markkinoilla. Molemmat ovat erittäin houkuttelevia markkinoita ja tällä hetkellä Toyotan kilpailijoiden hallitsemia. Panostaminen markkinointiin ja asiakkaiden sitouttamiseen näillä markkinoilla tuottaa ylivoimaisia tuloksia.

Diversification: –

Toyota on moottoripyörien ja merenkulkutuotteiden tuotemerkki. Erinomaisen teknologian lisäksi brändi on myös taloudellisesti vahvassa asemassa. Se voi investoida uusille alueille ja rakentaa monipuolisempaa tuote-ja palveluvalikoimaa. Monipuolistaminen voi avata brändille uusia myynti-ja tulokanavia. Se voi auttaa sitä hankkimaan suuremman asiakaskunnan ja laajentumaan nopeammin.

uhkat:

Sääntelyuhat :-

laki ja sääntely ovat tuoneet autoteollisuudelle suuria haasteita. Laki-ja sääntelyvirastojen paine on kasvanut. Laki ja viranomaiset ovat kasvaneet melko aggressiivisiksi suuryritysten valvonnan ja valvonnan suhteen. Kasvava sääntelypaine on johtanut korkeampiin Vaatimustenmukaisuus-ja toimintakustannuksiin. Hiljattain VW joutui maksamaan miljardeja siitä, että se yritti paeta päästönormeja Yhdysvaltain markkinoilla. Oikeudelliset paineet voivat tehdä asioista yrityksille erittäin vaikeita. Yhtäältä brändien on oltava erityisen varovaisia sääntöjen noudattamisessa ja toisaalta laki voi olla liian rajoittava laajentamisen ja kasvun sallimisen suhteen. Jopa Yhdysvaltain markkinoilla yritykset ovat alkaneet valittaa vanhentuneesta sääntelymallista, joka haittaa kasvua ja kannattavuutta.

kilpailupaine :-

kilpailu autoteollisuudessa on kiristynyt melko kovaksi. Markkinoilla on useita brändejä, jotka kaikki suhtautuvat aggressiivisesti tuoteinnovaatioon, markkinaosuuteen ja kasvuun. Tämä on johtanut kiivaaseen taisteluun. Kilpailupaineet lisäävät toimintakustannuksia sekä Markkinoinnin ja henkilöstöhallinnon menoja.

raaka-aineiden ja työvoiman kasvavat kustannukset :-

työ-ja raaka-ainekustannukset ovat jatkaneet kasvuaan. Tämä on johtanut korkeisiin käyttökustannuksiin ajoneuvoteollisuudessa. Se vaikuttaa myös automerkkien kannattavuuteen.

johtopäätös

Toyota on onnistunut muutamissa erinomaisissa vahvuuksissa, joihin kuuluu laaja valmistus-ja jakeluverkosto. Sen lisäksi se on myös hallinnoinut toimitusketjuaan tehokkaasti. Se hakee nopeampaa kasvua, jota varten brändin on keskityttävä Aasian markkinoille. Tutkimus ja innovaatiot ovat nousseet 2000-luvulla ratkaiseviksi automerkkien kasvulle. Toyota investoi voimakkaasti tähän alaan. Se on yksi koko teollisuuden tehokkaimmista tuotantoprosesseista. Toyotan tuotantojärjestelmä tunnetaan jätteiden vähentämisestä. Kun katse on suunnattu liikkuvuuden tulevaisuuteen, Toyota näyttää enemmän kuin valmiilta autoteollisuuden murrokseen. Edessä oleva tie on kuitenkin täynnä haasteita, ja digitaalisen teknologian ja tekoälyn käytön lisäksi asiakkaiden ja toimittajien sitoutumisessa brändin on myös pidettävä silmällä Aasian markkinoita, jotka johtavat autoteollisuuden kasvua. Kilpailu ja raaka-aineen ja työvoiman hintojen nousu voivat tehdä tehtävästä sitäkin haastavamman, mutta Toyota on onnistunut erinomaisessa brändipääomassa, joka voi helpottaa sitä. Sen pitäisi myös keskittyä huolelliseen resurssien kohdentamiseen osakkeenomistajien tuottojen kasvattamiseksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.