Site Overlay

Transformaatiojohtaminen: vahvuudet ja heikkoudet

hyvät puolet: Transformaatiojohtamisen vahvuudet ja hyödyt

1. Tehokkain johtamistyyli: tutkimukset ovat osoittaneet, että transaktiojohtaminen on tehokkaampaa kuin transaktiojohtaminen. Eräässä tutkimuksessa todettiin, että se oli tehokkuudessa ensimmäisellä sijalla. Transactional leadership sijoittui toiseksi, kun taas ehdollinen palkkio ja odotuskohtainen hallinta sijoittuivat kolmanneksi ja neljänneksi.

2. Edistää luovuutta ja innovointia: Muutosjohtajuuden etuna on luovempien ideoiden ja innovatiivisten ratkaisujen tuottaminen yhteistyön kautta. Muutosjohtajat tekevät yhteistyötä seuraajiensa kanssa tehdäkseen päätöksiä ja ratkaistakseen ongelmia luomalla, arvioimalla ja synteesillä erilaisia oivalluksia ja ideoita.

3. Rakentaa ja ylläpitää motivaatiota ja tyytyväisyyttä: tutkimukset ovat osoittaneet, että muutosjohtajat ovat tehokkaimpia lisäämään työntekijöiden tyytyväisyyttä ja siten parantamaan henkistä ja psyykkistä terveyttä työpaikalla ja sen ulkopuolella. Motivoitunut ja tyytyväinen Työvoima lisää organisatorisia tuloksia.

4. Helpottaa organisaatiomuutosta: toinen muutosjohtajien etu on, että he auttavat organisaatiota käymään läpi muutoksen, koska he vaikuttavat positiivisesti työntekijöiden käyttäytymiseen. Muutosjohtajat auttavat työntekijöitä hyväksymään muutoksen sitoutumalla ja parantamalla suhdetta tai yhteistyötä.

the Cons: Weaknesses and Limitations of Transformational Leadership

1. Hakemusten rajoitukset: Yksi muutosjohtamisen haitta on se, että se ei ole yleisesti sovellettavissa. Se on hyödytön uusissa ja kaoottisissa ryhmissä tai organisaatioissa, jotka suorittavat mekanisoituja tehtäviä, ja hätätilanteissa tai tilanteissa, jotka vaativat nopeaa päätöksentekoa tai nopeaa ongelmanratkaisua.

2. Riippuvuus kulttuurisesta kontekstista: kulttuuriset tekijät rajoittavat myös muutosjohtajien soveltamista ja tehokkuutta. Tutkimuksen mukaan perinteisemmät kulttuuriarvot eivät hyödy transformatiivisesta johtajuudesta. Kulttuurinen konteksti määrittää siis transformaatiomallin sovellettavuuden ja tehokkuuden.

3. Voi painostaa seuraajia: muutosjohtamisen lähestymistapa jakaa vastuun ryhmän tai organisaation kautta antamalla heille itsemääräämisoikeuden tai omistusoikeuden tehtäviinsä.
tämä voi olla heikkous. Jotkut yksilöt saattavat kokea ylimääräiset yhteistyö-ja johtamistehtävät ja vastuut liian vaativiksi.

4. Vaikuttaa Negatiivisesti Yksilön Luovuuteen: Huomaa, että yksi muutosjohtajien vahvuuksista on heidän roolinsa luovuuden ja innovoinnin edistämisessä yhteistyön avulla. Muutosajattelu kuitenkin lisää ryhmän luovuutta ja innovatiivisuutta, mutta vaikuttaa negatiivisesti yksilötasolla riippuvuudesta johtuviin kykyihin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.