Site Overlay

Toyota Motors SWOT Analyse

  • INNHOLD
  • INNLEDNING
  • STYRKER
  • SVAKHETER
  • MULIGHETER
  • TRUSLER
  • KONKLUSJON

SWOT ANALYSE AV TOYOTA MOTORS 2018

Toyota er et globalt merke av biler HOVEDKONTOR I JAPAN. Merket utmerker seg innen teknologi samt supply chain management og produksjon. Dens produksjonsstyringsstrategi har blitt hyllet som blant de beste i hele bransjen. Toyota har flere styrker bortsett fra sine teknologiske evner og et globalt produksjons-og salgsnettverk. Selskapet har også forvaltet sin menneskelige kapital veldig bra. Dens fortsatte fokus på alle disse områdene har resultert i økonomisk konsistent ytelse de siste årene. Bilindustrien har vokst svært konkurransedyktig. Investering i forskning og utvikling har blitt mer enn viktig for å beholde en lederposisjon. Toyota har samarbeidet med flere fremtredende institusjoner for videre forskning på OMRÅDER som AI, Robotikk og autonom kjøring. Etterspørselen i bilindustrien forventes å stige ytterligere i årene som kommer. Antallet utfordringer som hindrer vekst er imidlertid også stort. I et slikt miljø, bortsett fra å håndtere effektiv produksjon, må merkevaren også være klar for konkurranse og andre utfordringer. DETTE ER EN SWOT-analyse som fremhever styrker, svakheter, muligheter og trusler førtoyota.

Toyota Motors SWOT Analyse 2018
Kilde: Toyota Motors Twitter-Konto

STYRKER:

brand equity :-

Brand equity er en kritisk styrke for enhver stor og global merkevare. Over Tid Har Toyota vært i stand til å bygge sterk merkevare egenkapital. Som bilmerke Har Toyotas fokus alltid vært på å vinne forbrukernes tillit. Det er svært viktig i bilindustrien å bygge tillit og beholde et godt merkevarebilde. Toyota er blant en av de mest pålitelige merkene i de avanserte økonomiene i verden, inkludert OSS. I de voksende økonomiene og andre hjørner av verden er det et pålitelig merke og hyllet som nyskapende. Årsaken Er At Toyota alltid har fokusert på produktkvalitet, sjåførsikkerhet og kundeservice. Høy merkevareverdi er også et tegn på høyere kundelojalitet og bedre omdømme. Disse tingene oversetter også til sterke økonomiske resultater for et kjøretøymerke.

Teknologiske evner: –

Når Det gjelder teknologi, Er Toyota en av de ledende aktørene i bilmarkedet. Den har 69 produksjonsanlegg, hvorav 16 er Der I Japan og totalt 40 I Asia. Den har 16 r &D nettsteder som kjører over hele verden. Toyota har klart et effektivt produksjonssystem som er hyllet over hele verden som en av de beste. Produksjonssystemet Til Toyota kalt TPS er også kjent SOM jit eller lean production system. Gjennom generasjoner Har Toyota fortsatt å foredle dette produksjonssystemet for å oppnå høyest mulig effektivitet når det gjelder produksjon.

Fokus på forskning og innovasjon:

Forskning og innovasjon har alltid vært Det sentrale fokuset For Toyota. Det er også en kilde til konkurransefortrinn for merkevaren. Merket fokuserer på å bringe stadig bedre og bedre biler. Nå Har Toyota vendt fokus mot elektrifisering og autonom kjøring. Merket investerer tungt i å øke sitt utvalg av elektrifiserte biler. Det investerer også i utvikling av menneskelig sentrisk og sikker automatisert kjøreteknologi. I Sin 2017 Årsrapport Toyota Notater, » Toyota har etablert Toyota Research Institute, Inc ., med Dr. Gill Pratt, en av verdens fremste AI-forskere, som ADMINISTRERENDE DIREKTØR, og satt opp et relatert venturekapitalfond. Gjennom dette arbeidet akselererer vi initiativer på områder som automatisert kjøring, AI og robotikk» (Toyota Annual Report, 2017). Toyota har utvidet sitt partnerskap til MIT, University Of Michigan og Stanford University for å utføre videre forskning på automatisert kjøring og robotikk. Toyota har tatt noen smarte skritt i dette området som kan vise seg svært gunstig for sin fremtid. Hvert år gjør selskapet en stor finansiell investering innen forskning og utvikling. I 2017 investerte Toyota 1037,5 Milliarder Yen I R& D.

Forsyningskjede & Distribusjonsnettverk: –

Toyota har klart et stort og effektivt forsyningskjede – og distribusjonsnettverk. Hver av kjøretøyene den gjør er laget av tusenvis av deler hentet fra leverandører over hele verden. Toyota samarbeider tett med sine leverandører og har etablert sterke og langsiktige relasjoner med disse leverandørene for å kontrollere produksjonskostnadene. Det har 167 viktigste utenlandske distributører for distribusjon av sine produkter over hele verden. I 2017 oppnådde Toyota et totalt salg på 8,9 Millioner biler globalt. Å administrere en stor og global distribusjonskjede krever et nært samarbeid med forhandlere og distributører. Toyota har klart dette veldig bra ved hjelp av sitt globale produksjons-og distribusjonsnettverk. Distribusjonsnettverket er delt inn i åtte sentrale regioner, Inkludert Nord-Amerika, Latin-Amerika, Asia, Europa, Afrika, Kina, Midtøsten og Oseania. Dette nettverket fungerer også som den viktigste salgskanalen for merkevaren.

Stor produktportefølje: –

Toyota er en ledende produsent av kjøretøy med et meget stort utvalg av kjøretøy i sin portefølje. Produktporteføljen er stor og mangfoldig. Toyota gjør sedans, Suver, sport kjøretøy, kombi, minivans, stasjonsvogn, lastebiler og busser. Sin marine forretningssegmentet har brakt gode båter og sport kryssere samt andre marine kjøretøy og deler. Toyota eier Også Lexus som er en merkevare av premium biler. Lexus har brakt et stort utvalg av populære premium biler. Bortsett Fra Disse Har Toyota brakt et fint utvalg av hybridbiler.

Global Tilstedeværelse:

Toyota er et Virkelig Globalt merke. Produktene selges i mer enn 170 land. Global tilstedeværelse Er En stor styrke For Toyota som har ført til høyere salg og inntekter. For å opprettholde Sin globale virksomhet har Toyota produksjonsanlegg i flere land rundt om i verden. Det har også Flere r &D nettsteder som kjører rundt om i verden.

SVAKHETER:

tilbakekallinger Av Produkter: –

I De siste årene Måtte Toyota gjøre flere tilbakekallinger av produkter. Mens Det på den ene siden er Et tegn På Toyotas bekymring for kvalitet og sjåførsikkerhet, kan Det på den annen side ha en negativ effekt på merkets bilde. I 2017 ble Toyota tvunget til å tilbakekalle rundt 2,9 Millioner biler på grunn av feil airbags. Tidligere har det gjort flere tilbakekallinger.

Svak posisjon I Asiatiske markeder : –

I Asiatiske markeder er Toyotas posisjon i forhold til konkurrentene svakere. De Asiatiske markedene er de hotteste markedene for bilmerker. Toyota må fokusere på å gjøre sin posisjon sterkere I India og Kina.

Fallende Rogn Og RoA:

Toyotas Rogn og Roa falt i 2017 sammenlignet med 2016. Etter 2012 og 2013 hadde Rogn og RoA vokst konsekvent. Men I 2017 falt Toyotas RoE og RoA igjen. Dette viser noe dårlig allokering av ressurser. I 2012 og 2013 hadde Merkets RoE og RoA vært betydelig lavere. Sammenlignet med at den nåværende RoE og RoA fortsatt ser bedre ut.

MULIGHETER:

AI & digital teknologi: –

AI og Digital teknologi har brakt flere nye muligheter for kjøretøy merkevarer i form av markedsføring og supply chain management. Toyota kan bruke dem til å engasjere sine leverandører og kunder. DET kan bruke AI og digital teknologi for å skape overlegne kundeopplevelser. Bortsett Fra At Toyota kan bruke disse teknologiene for kundeengasjement og å drive oppbevaring priser høyere. AI og digital teknologi har også store applikasjoner innen HR-ledelse.

Autonom kjøretøyteknologi: –

Autonom kjøretøyteknologi er et varmt område for kjøretøymerker. Rundt om i verden er merkene i et aggressivt løp for å være den første til å bringe autonome kjøretøy på veiene. Investering i Dette området kan gi gode resultater For Toyota. Det Er Derfor Toyota har gjort det til en prioritet. Imidlertid jager flere av sine konkurrenter også aggressivt denne drømmen.

Asiatiske markeder: –

Asiatiske markeder er for tiden de hotteste markedene for kjøretøymerker. Mens Kina har vokst til å bli den ledende bilen markedet i verden, India vokser også raskt og tilbyr gode muligheter for vekst. Toyota må prøve å gjøre sin posisjon sterkere i begge disse markedene. Begge er svært attraktive markeder og for tiden styrt Av Toyotas konkurrenter. Investering i markedsføring og kundeengasjement i disse markedene vil gi overlegne resultater.

Diversifisering:-

Toyota Er et merke av motorsykler og marine produkter. Bortsett fra å ha gode teknologier, er merket også i en økonomisk sterk posisjon. Det kan investere i nye områder og bygge en mer diversifisert portefølje av produkter og tjenester. Diversifisering kan åpne nye kanaler for salg og inntekter for merkevaren. Det kan hjelpe det å skaffe seg en større kundebase og utvide raskere.

TRUSLER:

regulatoriske trusler:-

Lov og forskrift har gitt store utfordringer til bilindustrien. Presset fra lov-og reguleringsorganer har vokst. Lov og myndigheter har vokst ganske aggressiv når det gjelder tilsyn og kontroll av store bedrifter. Økende regulatorisk press har ført til høyere compliance og driftskostnader. NYLIG måtte VW betale Milliarder For å prøve å unnslippe utslippsstandarder i De Amerikanske markedene. Juridisk press kan gjøre ting svært vanskelig for bedrifter. På den ene siden må merkene være ekstra forsiktige med hensyn til overholdelse, og på den annen side kan loven være for restriktiv når det gjelder å tillate ekspansjon og vekst. Selv I DET AMERIKANSKE markedet har bedrifter begynt å klage på en utdatert reguleringsmodell som hindrer vekst og lønnsomhet.

Konkurransedyktig trykk: –

Konkurransen i bilindustrien har vokst ganske intens. Det er flere merker i markedet, og alle er aggressive om produktinnovasjon, markedsandel og vekst. Dette har ført til en intens kamp. Konkurransepress fører til høyere driftskostnader samt høyere utgifter til markedsføring og human resource management.

Økende kostnader for råvarer og arbeidskraft :-

kostnadene for arbeidskraft og råstoff har fortsatt å vokse. Dette har ført til høye driftskostnader i bilbransjen. Det påvirker også lønnsomheten til bilmerkene.

KONKLUSJON

Toyota har klart noen gode styrker som inkluderer et stort produksjons-og distribusjonsnettverk. Bortsett fra at det har også klart sin forsyningskjede med effektivitet. Det søker raskere vekst som merkevaren må fokusere På De Asiatiske markedene. Forskning og innovasjon har blitt avgjørende for veksten av kjøretøy merkevarer i det 21. århundre. Toyota investerer tungt i dette området. Den har en av de mest effektive produksjonsprosessene i hele bransjen. Toyota Production System er kjent for sin avfallsreduksjon. Med sine øyne satt på fremtidens mobilitet, Synes Toyota mer enn klar for overgangen som bilindustrien gjennomgår. Men veien fremover er full av utfordringer, og bortsett fra å bruke digital teknologi og AI for kunde – og leverandørengasjement, må merkevaren også holde øye med De Asiatiske markedene som leder veksten i bilindustrien. Konkurranse og stigende priser på råvarer og arbeidskraft kan gjøre oppgaven enda mer utfordrende, Men Toyota har klart utmerket merkevareverdi som kan gjøre ting enklere for det. Det bør også fokusere på forsiktig ressursallokering for å øke aksjonæravkastningen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.