Site Overlay

Hoe het eigendom van een handelsmerk over te dragen

abonneren op updates Afmelden op updates

een handelsmerk is een intellectueel eigendom, hetzelfde als een fysiek eigendom zoals grond. Net zoals een eigenaar van grond het recht heeft om zijn/haar eigendom te verkopen of over te dragen, op dezelfde manier, heeft de eigenaar van een handelsmerk ook het recht om hetzelfde te doen met zijn/haar handelsmerk. Iedere eigenaar van een merkhouder die zijn/haar rechten met betrekking tot zijn / haar merk wil overdragen, kan dit doen door middel van merklicenties of merklicenties die onder de Merkenwet van 1999 vallen.

In dit artikel zullen we bespreken hoe een merkhouder zijn eigendom kan overdragen aan een andere persoon door middel van merkenoverdracht.

Meaning of Trademark Assignment

in eenvoudige woorden is een trademark assignment een proces waarbij de eigendom en rechten van het merk worden overgedragen aan een andere persoon. Een Trademark cessie vindt tussen de partijen pas plaats na uitvoering van een overeenkomst genaamd Trademark cessie Agreement. Bovendien staat de gedeeltelijke toewijzing van een handelsmerk bekend als trademark licensing.

volgens Artikel 37 van de Trademark Act, 1999 ” de Trademark assignment is een overdracht van het recht, de titel en het belang van een eigenaar in een handelsmerk of merk. In een geval waarin het merk is geregistreerd, moet de overdracht worden geregistreerd in het merkenregister.”

soorten toewijzing van handelsmerken

soorten toewijzing van handelsmerken

nu zullen we de soorten toewijzing van handelsmerken één voor één bespreken:

√ volledige overdracht

bij een dergelijke overdracht worden volledige rechten overgedragen aan de Tweede Partij met betrekking tot het geregistreerde merk. De eigenaar van het merk draagt in dit geval Alle rechten over aan de andere persoon om er royalty ‘ s uit te verdienen. De eigenaar van het handelsmerk behoudt geen enkel recht op het handelsmerk, zodra hij het handelsmerk door middel van een overeenkomst aan de Tweede Partij overdraagt.

voor bijvoorbeeld: Mohit, eigenaar van “ABC”, verkoopt zijn hele vereniging via een overeenkomst aan Karan. Na deze overdracht behoudt Mohit geen rechten met betrekking tot”ABC”.

√ Gedeeltelijke Overdracht

in het geval van gedeeltelijke overdracht wordt de eigendom van het merk alleen overgedragen met betrekking tot bepaalde producten/diensten zoals vooraf bepaald door beide partijen door middel van de Overeenkomst inzake de overdracht van het merk. In dit geval kan de eigenaar van het merk een paar van de rechten behouden en de overdracht van het merk beperken tot specifieke producten en diensten alleen.

voor eg: Mohit, de eigenaar van brood en boter in zijn geheel, draagt alleen eigendomsrechten over met betrekking tot het brood en behoudt de rechten op de boter. Deze overdracht staat bekend als een gedeeltelijke opdracht.

√ toewijzing met Goodwill

In deze categorie van merkenoverdracht draagt de eigenaar van het handelsmerk naast de waarde van het ermee verbonden handelsmerk de rechten van het handelsmerk over. Wanneer de overdracht met goodwill plaatsvindt, worden de rechten en waarde van het merk aan de tweede partij gegeven om het voorgestelde merk te gebruiken met betrekking tot de producten en diensten.

voor bijvoorbeeld: indien de eigenaar van een merk “Amul” dat zich bezighoudt met zuivelproducten zijn merk verkoopt aan “X”, dan zal “X” een dergelijk merk kunnen gebruiken voor zijn zuivelproducten en andere producten die hij vervaardigt.

√ toewijzing zonder goodwill;

de categorie “toewijzing zonder goodwill” wordt ook Brutocreditering genoemd. In dit geval beperkt de eigenaar van het merk, terwijl hij het merk overdraagt, het recht van de koper om een dergelijk merk te gebruiken voor het product dat al door de oorspronkelijke eigenaar wordt gebruikt. Alle goodwill verbonden aan een dergelijk merk met betrekking tot het product dat reeds onder een dergelijk merk wordt verkocht, wordt derhalve niet aan de koper overgedragen.

voor bijvoorbeeld: als de eigenaar van het handelsmerk “SAMSUNG” het gebruikt voor de productie en marketing van mobiele telefoons en besluit het zonder enige goodwill aan een andere partij toe te wijzen, dan kan een andere partij het handelsmerk gebruiken voor de producten behalve de mobiele telefoons.

voordelen van de overdracht van handelsmerken

er zijn verschillende voordelen van de overdracht van handelsmerken. Enkele daarvan worden hieronder opgesomd:

1. Zekerheid voor cedent en cessionaris

om een echte en geldige handelsmerk-overdracht uit te voeren, wordt tussen beide partijen een handelsmerk-Overdrachtovereenkomst uitgevoerd die de cedent en de cessionaris omvat. Een dergelijke juridische overeenkomst fungeert als een geldig bewijs en is ontvankelijk als bewijs voor de rechter, in geval er een geschil ontstaat tussen beide partijen. Zo worden de rechten van zowel de rechtverkrijger als de rechtverkrijger gewaarborgd.

2. Uitbreiding van het bedrijf

toewijzing van handelsmerken helpt bij de uitbreiding van het bedrijf, aangezien zowel de cedent als de cessionaris het recht krijgen om het merk samen te werken met hun respectieve bedrijven.

3. Vooraf gevestigd merk

u hoeft niet te investeren in tijd, geld of arbeid in het creëren en op de markt brengen van uw merk als u het recht op een reeds gevestigd bekend merk door het proces van merkenoverdracht. Cessionee niet nodig om een nieuw merk te creëren en neem de pijn in het krijgen van het geregistreerd.

Pre – Requirements for a Trademark Assignment

er zijn bepaalde vereisten voor het valideren van het proces van trademark assignment in India. Zij zijn als volgt::

  • Cedent/eigenaar van een handelsmerk moet de intentie en toestemming hebben voor de overdracht van een handelsmerk
  • cessie van een handelsmerk moet schriftelijk zijn
  • er moeten twee identificerende partijen zijn – cedent en Cessionaris
  • geldige geïdentificeerde documenten van zowel de cedent als de cessionaris
  • uitvoering van een geldige handelsmerk Cession Agreement
  • juiste identificatie van de merken
  • juiste overweging
  • inclusief de overdracht van handelsmerken in goodwill

documenten vereiste voor de overdracht van handelsmerken

Documents Requirement for Trademark Assignment

Procedure of Trademark Assignment in India

om een trademark assignment aan te vragen, Volg het onderstaande stap voor stap proces:

1. Aanvraag voor de overdracht van een handelsmerk

Allereerst moet een aanvraag voor de overdracht van een handelsmerk worden ingediend door de cedent of Cessionaris of door beide. Beiden kunnen ook gezamenlijk een verzoek indienen.

2. Indiening van het TM – p-formulier

In de volgende stap moet het TM-P-formulier worden ingediend door alle vereiste gegevens over de overdracht te verstrekken

3. Indiening van documenten

na het indienen van het TM-P-formulier, moet u alle benodigde documenten die nodig zijn voor de overdracht van het merk aan de Registrar van het merk binnen 6 maanden na de datum van de verwerving van het eigendom.

4. Behandeling van de aanvraag

zodra de aanvraag van toewijzing met succes is ingediend samen met de nodige documenten, zal de aanvraag worden verwerkt.

5. Advertentie van de opdracht

zodra uw aanvraag is gespecificeerd, moet de aanvrager een advertentie voor de opdracht maken op een wijze die door de Registrar is voorgeschreven. Ook, stuur de kopie van de richting van de griffier en reclame van de opdracht in het kantoor van de griffier.

6. Goedkeuring van de overdracht

na ontvangst van de aanvraag voor de overdracht van het handelsmerk samen met de documenten, zal de Registrar de aanvraag controleren en na een behoorlijke verificatie, als de Registrar tevreden is, zal hij de aanvraag goedkeuren. Echter, Registrar zal de cessionaris registreren als de eigenaar van het handelsmerk. De Registrar voert de gegevens van de opdracht in het register in.

verpakken

de toewijzing van handelsmerken impliceert een goede planning van zowel de kant van de cedent als de cessionaris. De trademark assignment opent veel mogelijkheden voor de partijen waardoor de cessionaris om toegang te krijgen over het merk met toestemming van de oorspronkelijke eigenaar. Verder, trademark assignment houdt het merk in leven.

neem contact op met juridisch venster om de meest bevredigende en end-to-end oplossing te krijgen voor de toewijzing van handelsmerken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.