Site Overlay

Geologia środowiskowa

Brytyjski botanik Sir Arthur George Tansley był aktywny w pierwszej połowie XX wieku. W 1894 uzyskał stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych w Cambridge, a w 1907 został mianowany wykładowcą botaniki na tamtejszym uniwersytecie, zatrudnionym w latach 1893-1907 jako adiunkt botaniki w University College w Londynie. W 1915 został wybrany członkiem Royal Society. W 1923 zrezygnował z wykładu w Cambridge i przeniósł się do Wiednia, aby studiować psychologię pod kierunkiem Freuda. Powrócił do Anglii w 1924 roku, dzieląc swoją uwagę na botanikę i psychologię aż do 1927 roku, kiedy wypełnił proroctwo Freuda i powrócił do swojej „matki poddanej”, przyjmując katedrę Botaniki Sheridan w Oksfordzie. Zrezygnował z tego stanowiska w 1937 r.Po osiągnięciu wieku emerytalnego i został mianowany profesorem emerytowanym. Następnie zasiadał w kilku ważnych komisjach rządowych zajmujących się kwestiami ochrony środowiska, a w 1950 otrzymał tytuł szlachecki. Kontynuował pisanie w botanice…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.