Site Overlay

Przywództwo transformacyjne: mocne i słabe strony

zalety: mocne i zalety przywództwa transformacyjnego

1. Najbardziej efektywny styl przywództwa: badania wykazały, że przywództwo transformacyjne jest bardziej skuteczne niż przywództwo transakcyjne. Jedno z badań zauważyło, że zajmuje pierwsze miejsce pod względem skuteczności. Przywództwo transakcyjne zajęło drugie miejsce, a nagroda warunkowa i zarządzanie według oczekiwań zajęły odpowiednio trzecie i czwarte miejsce.

2. Sprzyja kreatywności i innowacyjności: Przewaga przywództwa transformacyjnego polega na tworzeniu bardziej kreatywnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań poprzez współpracę. Liderzy transformacji współpracują ze swoimi zwolennikami, aby podejmować decyzje i rozwiązywać problemy poprzez generowanie, ocenę i syntezę różnych spostrzeżeń i pomysłów.

3. Buduje i utrzymuje motywację i satysfakcję: badania wykazały, że liderzy transformacyjni są najbardziej skuteczni w zwiększaniu satysfakcji pracowników, a tym samym w poprawie zdrowia psychicznego i psychicznego w miejscu pracy i poza nim. Zmotywowani i zadowoleni pracownicy zwiększają wyniki organizacji.

4. Ułatwia zmiany organizacyjne: Kolejną zaletą liderów transformacyjnych jest to, że pomagają organizacji przejść przez zmiany, ponieważ pozytywnie wpływają na zachowanie pracowników. Liderzy transformacyjni pomagają pracownikom akceptować zmiany poprzez zaangażowanie i poprawę relacji lub współpracy.

wady: słabości i ograniczenia przywództwa transformacyjnego

1. Ograniczenia w aplikacjach: Wadą przywództwa transformacyjnego jest to, że nie ma ono powszechnego zastosowania. Jest bezużyteczny w nowych i chaotycznych grupach lub organizacjach, tych, które wykonują zmechanizowane zadania oraz w sytuacjach awaryjnych lub wymagających szybkiego podejmowania decyzji lub szybkiego rozwiązywania problemów.

2. Zależność od kontekstu kulturowego: czynniki kulturowe ograniczają również zastosowanie i skuteczność liderów transformacji. W badaniu stwierdzono, że bardziej tradycyjne wartości kulturowe nie korzystają z przywództwa transformacyjnego. Stąd kontekst kulturowy decyduje o stosowalności i skuteczności podejścia transformacyjnego.

3. Czy zwolennicy presji: transformacyjne podejście do przywództwa rozkłada odpowiedzialność w całej grupie lub organizacji, dając im autonomię lub własność nad ich zadaniami.
to może być słabość. Niektóre osoby mogą uznać dodatkowe role i obowiązki związane z współpracą i przywództwem za zbyt wymagające.

4. Negatywnie Wpływa Na Indywidualną Kreatywność: Należy zauważyć, że jedną z mocnych stron liderów transformacji jest ich rola w ułatwianiu kreatywności i innowacji poprzez współpracę. Jednak podejście transformacyjne zwiększa kreatywność i innowacyjność grupy, ale negatywnie wpływa na takie możliwości na poziomie indywidualnym ze względu na zależność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.