Site Overlay

Treci la conținutul principal – tastatură accesibilă

14.201-1 format contract Uniform.

(a) agenții contractanți pregătesc invitații pentru oferte și contracte utilizând formatul uniform al contractului prezentat în tabelul 14-1 în măsura maximă posibilă. Utilizarea formatului facilitează pregătirea solicitării și a contractului, precum și trimiterea și utilizarea acestor documente de către ofertanți și contractanți. Nu este necesar să fie utilizat pentru achiziționarea următoarelor:

(1) construcții (a se vedea partea 36).

(2) Construcții Navale (inclusiv proiectarea, construcția și conversia), revizia navei și repararea navei.

(3) articole de subzistență.

(4) bunuri sau servicii care necesită formulare speciale de contract prevăzute în altă parte în prezentul regulament și care sunt incompatibile cu formatul uniform al contractului.

(5) Preț fix sau preț fix cu achiziții de ajustare economică a prețurilor care utilizează formatul simplificat al contractului (a se vedea 14.201-9).

(b) informațiile care pot fi incluse în invitațiile de oferte în formatul uniform al contractului sunt, de asemenea, incluse în invitațiile de oferte care nu fac obiectul acestui format, dacă este cazul.

(c) solicitările cărora li se aplică formatul uniform al contractului includ Părțile I, II, III și IV. dacă nu se aplică nicio secțiune a formatului uniform al contractului, ofițerul contractant Ar trebui să marcheze această secțiune în solicitare. După atribuire, agentul contractant nu va include fizic partea a IV-a în contractul rezultat, ci o va păstra în dosarul contractului. (Vezi 4.1201(c).) Atribuirea prin acceptarea unei oferte pentru partea de atribuire a formularului Standard 33, oferta de solicitare și atribuire (SF 33), formularul standard 26, atribuirea/contractul (SF 26) sau formularul standard 1447, solicitarea/contractul (SF 1447), încorporează secțiunea K, reprezentări, certificări și alte declarații ale ofertanților, în contractul rezultat, chiar dacă nu este atașat fizic. Reprezentările și certificările vor fi încorporate prin referință în contract prin utilizarea 52.204-19 (a se vedea 4.1202(b)) sau pentru achiziții de articole comerciale a se vedea 52.212-4(v).

tabelul 14-1

formatul Uniform al contractului

secțiunea Titlu
Partea I-programul
a formular solicitare/contract
B bunuri sau servicii și prețuri
c descriere / Specificații
D ambalare și marcare
e inspecție și acceptare
F livrări sau performanțe
G date de administrare a contractului
H cerințe Contractuale Speciale
Partea II-clauze contractuale
i clauze contractuale
Partea III-lista documentelor, exponatelor și a altor anexe
J lista documentelor, exponatelor și a altor anexe
Partea IV-reprezentări și instrucțiuni
K reprezentări, certificări și alte declarații ale ofertanților
L instrucțiuni, condiții și notificări către ofertanți
m factori de evaluare pentru atribuire

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.