Site Overlay

Månad: januari 2022

hormoner

Urinhormonprovning använder avancerad LC-MS/MS och GC-MS/MS-teknik, som är den mest känsliga och avancerade hormonprovningen som finns tillgänglig idag. Det mäter viktiga metaboliter som inte är tillgängliga i serum-eller salivtestning, vilket ger en tydligare bild avFortsätt läsahormoner

vesiculo-vacuolar organell (VVO): en distinkt endotelcellstruktur som ger en transcellulär väg för makromolekylär extravasation

vesiculo-vacuolar organell (VVO) är en nyligen beskriven organell som finns i cytoplasman hos endotelceller den linjen tumörmikrokärl och normala venuler. VVOs är druvliknande kluster av sammankopplande obelagda vesiklar och vakuoler, avgränsade av trilaminära enhetsmembran, somFortsätt läsavesiculo-vacuolar organell (VVO): en distinkt endotelcellstruktur som ger en transcellulär väg för makromolekylär extravasation