Site Overlay

Miljögeologi

den brittiska botanisten Sir Arthur George Tansley var aktiv under första hälften av 20-talet. Han tog en examen i naturvetenskap från Cambridge 1894 och utsågs 1907 till universitetslektor i botanik där, efter att ha varit anställd mellan 1893 och 1907 som biträdande Professor i botanik vid University College, London. Han valdes till ledamot av Royal Society 1915. År 1923 avgick han sin Cambridge lektorat och flyttade till Wien för att studera psykologi under Freud. Han återvände till England 1924 och delade sin uppmärksamhet mellan botanik och psykologi fram till 1927 när han uppfyllde en profetia om Freuds och återvände till sitt ’moderämne’ genom att acceptera Sheridan Chair of Botany i Oxford. Han avgick från detta inlägg 1937, efter att ha nått pensionsåldern och utsågs till Professor Emeritus. Efter detta tjänstgjorde han i flera viktiga regeringsutskott som behandlade frågor om miljöskydd och adlades 1950. Han fortsatte att skriva i botanik…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.